Ran og vinningskriminalitet er en trussel mot arbeidsmiljøet som må settes høyt på dagsordenen !

  

dapolice.jpg

Virkelogo-uten-forlpning-web_96.png     NSR.jpgHK.jpg

SIKRET MOT RAN (Virke) - Boks 2900 Solli, O230 OSLO - Tlf: 22 54 17 94 - Fax: 22 56 17 00 - sos@sikret-mot-ran.no