Økt sikkerhet og en noe høyere oppklaringsprosent holder ransnivået i næringslivet på et rekordlavt nivå også i 2014

Ran 2014

Den positive nedgangen i antall ran mot næringslivet har fortsatt i 2014.

Antallet ran mot næringslivet viste en markant økning i første kvartal. Til tross fro dette viser totalen for 2014 et positivt bilde sier sikkerhetsrådgiver i Hovedorganisasjonen Virke, Thor Martin Bjerke.

Næringslivet har de siste årene foretatt mange ransreduserende tiltak, innført lukkede pengesystemer  og gitt viktig opplæring til ansatte. Mange urmakere og gullsmeder har i tillegg installert tåkesikring som automatisk utløses ved et ran. Bjerke mener alle disse tiltakene er med på å redusere ransfaren. Men han sier at nedgangen de siste årene ikke må føre til at fokuset dreies i feil retning og oppfordrer bedriftsledere til å refokusere på ranssikring. Følg opp de ansates opplæring, revider rutiner og se om nye tiltak bør iverksettes er hans råd.

 

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Tot
Butikk 1 0 3 1 1 2 2 1 3 3 2 1 20
Kiosk 2 5 6 0 4 0 0 0 1 0 0 1 19
Bensin 3 2 4 3 0 0 2 1 2 1 1 0 19
Annet 3 1 3 1 1 1 1 2 3 4 0 0 20
Sum 9 8 16 5 6 3 5 4 9 8 3 2 78

 

 

 

 

ICA_20102108_raner.jpg

 
 

Virkelogo-uten-forlpning-web_96.png      NSR.jpgHK.jpg

SIKRET MOT RAN (HSH) - Boks 2900 Solli, O230 OSLO - Tlf: 22 54 17 94 - Fax: 22 56 17 00 - sos@sikret-mot-ran.no