I timen mellom 12.00 og 13.00 ble det gjennomført 13 ran i Sverige i 2013, mens tallet for Norge er 0. Statistikken viser også ransnivået i 2013 var det laveste siden 1997 i Norge
politi_pa_hjornet.jpg Omtrent et av fem ran i 2013 ble begått på en mandag. Og det er i tidsrommet mellom 21.00 og 22.00 og timen frem mot midnatt det ble begått flest ran. Den tryggeste tiden på døgnet er altså i lunsjen.
- Det som har vært mest vanlig i Norge de siste årene har vært at ranene blir utført morgen eller kveld. I en periode hadde vi en del ran ved åpning og stenging av virksomhetene, men vi ser nå en større spredning, selv om ran på kvelden er det mest typiske. Dette avhenger selvfølgelig av beliggenhet og sikkerhetstiltak. Det vil si at en virksomhet som har åpent i perioder der ranstrusselen er størst må ha flere og bedre sikkerhetstiltak enn en virksomhet som bare er åpen fra 10.00 til 17.00. Uansett åpningstid er beliggenhet og sikringstiltak avgjørende for om en butikk blir ranet eller ikke, sier sikkerhetsrådgiver i Virke, Thor Martin Bjerke.
Oslo på ranstoppen  
I 2013 ble det på landsbasis i snitt begått 2,65 ran per 100 000 innbyggere. For Oslos del er dette tallet 7,53. På en positiv bunnplassering finner vi Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane, begge bidro med en null på statistikken.
- Ser vi på ransfrekvensen i Norge opp mot for eksempel ransfrekvensen i Sverige, som er 9 ran per 100 000 innbyggere, kommer Norge vesentlig bedre ut. Sammenligner vi Oslo med Stockholm, Gøteborgsområdet og området rundt Malmø så er tallene disse til sammenligning henholdsvis 11, 10 og 12, sier Bjerke.
 
Les mer på Virke.no
 

Virkelogo-uten-forlpning-web_96.png      NSR.jpgHK.jpg

SIKRET MOT RAN (HSH) - Boks 2900 Solli, O230 OSLO - Tlf: 22 54 17 94 - Fax: 22 56 17 00 - sos@sikret-mot-ran.no