Tabellene og grafene nedenfor er rene utdrag fra statistikkmaterialet som er innhentet fra medlemmer og media og siden kvalitetssikret. Pga. ny Straffelov fra 1.10.15 er statistikken usikker for siste kvartal. Tallene i rapporten baserer seg på informasjon på ranstidspunktet. Ran uten utbytte og ransforsøk er også tatt med. Fordi en sak kan endres påtalemessig under saksbehandlingen vil det ikke være direkte samsvar mellom disse tall og andre offisielle tall

Antallet ran viste en positiv nedgang første gang i 2011. Nedgangen har fortsatt hele perioden frem til 31.12.2015. Den kraftige nedgangen i antall ran de tre siste årene har ført til at vi nå har det laveste nivået siden 1994.

2015

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Totalt

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

Butikk

3

1

2

0

2

0

0

1

1

1

1

2

14

Kiosk

4

2

2

2

0

1

0

2

3

4

3

1

24

Bensin

0

0

1

0

1

0

1

2

0

3

1

2

11

Annet

0

0

4

1

0

1

0

1

2

0

1

0

10

 

                         

Totalt

7

3

9

3

3

2

1

6

6

8

6

5

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenlignet med tidligere år:

 

 

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Totalt

2014

9

8

16

5

6

3

5

4

9

8

3

2

78

2013

7

7

5

12

11

13

11

15

4

12

13

12

122

2012

15

5

23

9

13

13

3

11

11

6

17

13

139

2011

18

22

21

11

10

14

14

17

23

16

14

8

188

2010

32

14

22

20

14

11

14

8

24

23

34

17

233

2009

24

39

22

14

4

16

11

22

14

20

20

12

218

2008

10

13

23

20

7

10

7

16

15

21

23

28

193

2007

14

16

24

17

13

5

11

7

11

10

10

15

153

 

 

 
 

HSH.jpgNSR.jpgHK.jpg

SIKRET MOT RAN (HSH) - Boks 2900 Solli, O230 OSLO - Tlf: 22 54 17 94 - Fax: 22 56 17 00 - sos@sikret-mot-ran.no