Opptreden under og etter et RAN

En raner er under sterkt psykisk press og kan oppføre seg irrasjonelt. Du vil også oppleve det samme. Det er derfor viktig med ransøvelser. Noe av det viktigste under og umiddelbart etter et ran er at du observerer og følger visse spilleregler.

Opptreden under et ran :
 

1  FØLG RANERENS INSTRUKSER
2  Bevar fatningen. Tenk egen, kollegenes og kundenes sikkerhet.
3  Forsøk å utløse eventuell alarm så snart dette kan skje uten fare for egen eller andres sikkerhet.
4  Observer typiske kjennetegn hos raneren : Utseende, påkledning, alder, høyde og spesielle antrekk.
5  Prøv å oppfatte navn, språk dialekt.


Flere råd og instrukser  får du under ransøvelsene.

 Opptreden etter et ran.

1   Observer ranerens fluktrute, mulige kjøretøy o.l.
2   Tilkall politiet.
3   Lås døren. Skjerm for innsyn
4   Ta hånd om ransutsatte kolleger og kunder.
     - Tilkall om mulig legehjelp og/eller ettervernsgruppen.
5   Beskytt eventuelle teknisk spor.
6   Ikke rør ting raneren har tatt eller gått på
7   Noter navn på vitner. Be dem vente til politiet kommer.
8   Skriv ned signalement m.v. Ikke diskuter med kolleger eller vitner
9   Ta kontakt med eier/sikkerhetsansvarlig.
10 Møt Politiet på utsiden
11 Ikke snakk med pressen. Henvis til politiet. Ikke snakk med noen om ransbeløpet.
12 Sørg for at kolleger som skal til politiet for avhør får følge. La ikke ransutsatte personer være alene timene etter ranet. La ikke enslige dra hjem alene. 

Under kurset og gjennom ransøvelsen får du mer informasjon om sikkerhetsrutiner, opptreden før, under og etter et ran slik at du blir tryggere på din egen situasjon dersom du skulle bli utsatt for et ran.

 Animert raner.gif
 

Virkelogo-uten-forlpning-web_96.png         NSR.jpgHK.jpg

SIKRET MOT RAN (Virke) - Boks 2900 Solli, O230 OSLO - Tlf: 22 54 17 94 - Fax: 22 56 17 00 - sos@sikret-mot-ran.no