Statistikk

Statistikken i det følgende er basert på innrapporterte ran/ransforsøk fra næringen sammenholdt med politiets opplysninger om anmeldte ran mot næringslivet.

Ran mot buss, trikk o.l. er ingen egen statistikkode hos politiet og slike tall er derfor mangelfulle.

Fra hendelsen skjer til saken pådømmes kan ta lang tid og status på hendelsen kan i denne perioden variere fra grovt tyveri, ran til grovt ran. Hendelsen kan også av politijuristen bli vurdert til forsøk. Tallene i våre statistikker vil derfor aldri bli 100 % lik den offisielle statistikken fra politiet eller Statistisk Sentralbyrå (SSB). Det er heller ikke hensikten med våre statistikker. Tallene brukt på www.sikret-mot-ran.no er talt opp rett etter månedsavslutning og status kan endres etter våre tellinger. (Eks. kan ranet vært fingert). Politiets offisielle tall måles normalt hvert halvår.

Hensikten med våre tall er å oppdage endringer i trusselbildet så tidlig som mulig, derfor vil vår statistikk også se på bransje og geografi på en annen måte enn de offisielle tallene. Dette gjøres for at næringslivet så tidlig som mulig skal kunne ta sine forholdsregler og endre sikringen i tråd med trusselbildet.

Nedenfor vises utviklingen fra 2007 til 2015 

rige_ran_2007_til_2015.jpg 

 
 

SIKRET MOT RAN (Virke) - Boks 2900 Solli, O230 OSLO - Tlf: 22 54 17 94 - Fax: 22 56 17 00 - sos@sikret-mot-ran.no