Ransutviklingen i 2004

Detljert statistikk :

 

  Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des
 
Butikk 13 17 15 8 3 6 5 9 4 10 11 14
Kiosk 3 2 0 0 1 0 0 0 0 4 2 3
Bensin 5 6 4 5 2 1 3 1 7 4 6 5
Annet ** 1 4 0 0 1 0 0 2 2 3 1 0
Sum 22 29 19 13 7 7 8 12 13 21 20 22
                         
Oslo 14 19 11 8 1 4 4 8 6 6 6 10

** Annet er : Apotek, hotel, restaurant, bingo, museer

Fordelingen mellom Oslo og resten av landet pr oktober 2004 :

 
 

Virkelogo-uten-forlpning-web_96.png      NSR.jpgHK.jpg

SIKRET MOT RAN (HSH) - Boks 2900 Solli, O230 OSLO - Tlf: 22 54 17 94 - Fax: 22 56 17 00 - sos@sikret-mot-ran.no