Ran mot næringslivet 2010

Ransutviklingen 2010 frem til og med desember  (uten buss og taxi)

2010 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Butikk 9 3 5 6 4 1 2 1 7 5 11 3
Kiosk 16 4 6 9 1 1 3 1 6 10 12 3
Bensin 4 3 7 4 3 4 5 3 5 2 3 5
Annet 3 4 4 1 5 5 4 3 6 5 8 6
                         
Sum 32 14 22 20 13 11 14 8 24 22 34 17

 

Oslo

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Oslo 2010 16 5 9 9 6 0 5 0 7 7 24 7
Akkumulert 16 21 30 39 45 45 50 50 57 64 88 95
 

 

Virkelogo-uten-forlpning-web_96.png            NSR.jpgHK.jpg