Ransutviklingen i 2012

Ransutviklingen i 2012 viser en fortsatt nedgang fra 2011. Sikkerhetsrådgiver i Virke, Thor Martin Bjerke advarer allikevel næringsdrivende mot å senke guarden. Opp gjennom årene har en sett at tallene kan kan variere sterkt fra år til år og fra måned til måned. Dette kan skyldes at nye gjenger starter sin kriminelle løpebane, sikringstiltakene reduseres eller ran som gir stort utbytte og mye media kan friste andre til å forsøke seg. På den annen side kan høy oppklaringsprosent eller det at kriminelle elementer blir arrestert for annen kriminalitet føre til at antallet ran går ned. Les mer på : VIRKE

HSH.jpgNSR.jpgHK.jpg

SIKRET MOT RAN (HSH) - Boks 2900 Solli, O230 OSLO - Tlf: 22 54 17 94 - Fax: 22 56 17 00 - sos@sikret-mot-ran.no