(Okt 2013) Ransnedgangen fra 2012 fortsetter. Vi må helt til bake til før 1997 for å finne like lave ranstall

 

 

2013 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt  Totalt
                       
Butikk 2 1 1 2 1 4 5 4 2 23
Kiosk 2 2 1 3 1 3 1 6 0 24
Bensin 2 1 1 1 4 1 3 0 1 15
Annet 0 1 0 5 2 3 2 3 1 17
                       
Totalt 6 5 3 11 8 11 11 13 4 79

 

 

År/Mnd Jan Feb mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt  Tot
2012 15   5     23   9   13   13   3 11 11 109
2011 18 22 21 11 10 14 14 17

17

16 
166
2010 32 14 22 20 14 11 14 8 24  23  182
2009 24 39 22 14 4 16 11 22 14  20  186
2008 10 13 23 20 7 10 7 16 15  21  142
2007 14 16 24 17 13 5 11 7 11  10  128
 
 

HSH.jpgNSR.jpgHK.jpg

SIKRET MOT RAN (HSH) - Boks 2900 Solli, O230 OSLO - Tlf: 22 54 17 94 - Fax: 22 56 17 00 - sos@sikret-mot-ran.no