Ransutviklingen 1996 til 2005

Nedenfor finner du ransutviklingen fra 1996 til 2005 (Tall fra POD)

Det gjøres oppmerksom på at tallene i oversikten er et øyeblikksbilde. Hendelser som ved anmeldelsen kan kategoriseres som ran kan ved påtale bli klassifisert som grovt tyveri og vice versa.

 

 
 

Virkelogo-uten-forlpning-web_96.png        NSR.jpgHK.jpg

SIKRET MOT RAN (Virke) - Boks 2900 Solli, O230 OSLO - Tlf: 22 54 17 94 - Fax: 22 56 17 00 - sos@sikret-mot-ran.no