Ran skjer til alle tider på døgnet og det er vanskelig å si når man er mest utsatt. Statistikken viser at det er fra 19:00 til 24:00 det er flest ran, men mye tyder på at det er ved åpnings- og stengetid risikoen er størst. Det er derfor viktig at  åpne- og stengerutiner re-flekter dette.

 

Ran20tidspunkt.gif

 
 

Virkelogo-uten-forlpning-web_96.png        NSR.jpgHK.jpg

SIKRET MOT RAN (Virke) - Boks 2900 Solli, O230 OSLO - Tlf: 22 54 17 94 - Fax: 22 56 17 00 - sos@sikret-mot-ran.no